NU TE ZIEN

Henrike Scholten en Sabine Liedtke

Henrike Scholten met kleurpotlood tekening ‘Crapshoots from the subconscious b’ en potloodtekening ‘Spreeuw’ van Sabine Liedtke

Droom Duo 4/7 een solo tentoonstelling van de kunstenaars Henrike Scholten en Sabine Liedtke. En de dialoog tussen de kunstenaars en de verschillende kunstwerken.

In deze duotentoonstelling tonen Sabine Liedtke en Henrike Scholten recente werken op papier. De sobere zwart-wittekeningen van Liedtke en de surreële gekleurde tekeningen van Scholten zijn op het eerste gezicht bijna tegenpolen. Maar de twee kunstenaars delen een fascinatie voor tekenen als proces, en hebben allebei een aandacht voor detail die is gevormd door eindeloos kijken en observeren.

In de tekeningen van Sabine Liedtke staan herkenbare beeldelementen uit de natuur centraal, maar ze zijn meer dan alleen een plaatje. Als symbool voor ‘het nest waar je uitkomt’ verwijzen de vogelnesten naar haar Duitse familiegeschiedenis. Spreeuwen, die je in de lucht als grote golvende zwermen tegen kan komen, krijgen in haar werk de betekenis van soldaten.
Liedtke zoomt in op haar onderwerpen, isoleert ze uit hun omgeving en maakt gedetailleerde observaties. Met haar eindeloos herhalende lijnen en sobere beeldtaal maakt ze van doodgewone twijgen en langs de weg gevonden vogels emotioneel geladen beelden waar je als kijker in kan verdwijnen.   

In haar recente werk gebruikt Henrike Scholten vooral zeventiende-eeuwse prenten als bronmateriaal. De tekeningen verwijzen naar decoratieve kunst, maar ook naar de landkaarten en bordspellen die destijds als gedrukte prenten te krijgen waren. Aan flarden historisch beeldmateriaal geeft Scholten vervolgens een geheel eigen, geïmproviseerde invulling.
Door onnatuurlijke kleuren en abstracte vormen, samen met verwijzingen naar haar eigen omgeving, ontstaat een wisselwerking tussen historische en hedendaagse beelden. Door kleurpotlood te gebruiken, een materiaal dat bijzonder veelzijdig is maar nog steeds een weinig serieuze reputatie heeft, geeft Scholten een feministische en subtiel ironische invulling aan de geschiedenis.
(Tekst: Henrike Scholten i.s.m. Sabine Liedtke)

Wees van harte welkom!

Waar
Galerie Hoogenbosch
Stationsweg 66
8401 DS Gorredijk

Wanneer
23 juni t/m 3 juli
,
do t/m zon van 13.00 – 17.00 uur.

Meet&Greet
Zondag 26 juni 15.00 uur:
Interactieve en verhalende rondleiding
door de kunstenaars.

Verwacht

Barteld en Wietske

Barteld, Wietske Lycklama à Nijeholt, hedendaagse schilderkunst, arcadia, skepkunst, dierenkunst, lf2028, friese kunstenaars, ,

Droom Duo 4/7 een solo tentoonstelling van de kunstenaars Barteld en Wietske Lycklama à Nijeholt En de dialoog tussen de kunstenaars en de verschillende kunstwerken.

Confronterende schilderkunst of juist troostrijk?

Deze expositie laat zien dat de schilderkunst springlevend is.

Onvermijdelijk wordt ons de kritieke toestand waarin de aarde verkeert steeds duidelijker.
Of het nu gaat om klimaat of politiek op mondiaal of lokaal niveau, vast staat dat we in zwaar weer verkeren.
Dat deze ontwikkelingen Barteld niet onberoerd laten, wordt zichtbaar in zijn laatste werk.
In zijn schilderijen laat hij zien dat het schilderen troostrijk en soms confronterend kan zijn.

Wietske Lycklama à Nijeholt schildert vanuit een soort zingevende en innerlijk noodzaak over wat haar raakt in haar leven en de wereld om haar heen.
In figuratieve (zelf)portretten van een persoon, dier of voorwerp die een eigen verhaal vertellen. Portretten als drager van een emotie in een opmerkelijke vlakverdeling om juist de essentie van een bepaald gevoel, emotie of ervaring te verbeelden.
Soms met een onheilspellende ondertoon omdat het leven ingewikkeld en verraderlijk is maar vaker met hoop als ode aan de veerkracht van de menselijke ziel.

Wees van harte welkom!

Waar
Galerie Hoogenbosch
Stationsweg 66
8401 DS Gorredijk

Wanneer
7juli t/m 17 juli
,
do t/m zon van 13.00 – 17.00 uur.

Meet&Greet
Zondag 10 juli 15.00 uur:
Feestelijke Meet&Greet met openingswoord
door Rolf van Hulten.


Geweest

Raimond Evers en Rix Wierenga

Raimond Evers met de Kunstmachine ‘De berg groeit’ en Rix Wierenga met kunstschilderij ‘Bessenboom’

Droom Duo 3/7 een solo tentoonstelling van de kunstenaars Raimond Evers en Rix Wierenga. En de dialoog tussen de kunstenaars en de verschillende kunstwerken.

‘De berg groeit’ door van Raimond Evers
en schilderijen/tekeningen van Rix Wierenga.
Machinaal zuchten of sukkel en held tegelijk zijn.
Kijk en ervaar in verwondering,
waar deze kunstwerken je naar toe leiden…..

Pak je kans om ‘de berg groeit’ door van Raimond Evers mee te maken.

Zoals een zucht, is ook deze installatie tijdelijk van aard. Tot nu toe heeft het nog stand gehouden maar hergebruik, duurzaamheid en verouderingsproces loeren ook hier om het hoekje. Het kan zomaar de laatste keer zijn.

Naast ‘de berg groeit’ zijn ook concepten/schetsen, assemblages en andere dingen van Evers te bewonderen.
 
Heb je net bedacht dat het werk van Rix Wierenga er wel erg argeloos uitziet, zie je dat je op het verkeerde been gezet bent.

Want haast overal wringt wel wat. En steeds weer die onbeholpen figurant die in het werk opduikt en zich met verbijstering lijkt af te vragen:”HUH?” Ik hier?”

Verward zijn ze niet echt, deze figuranten. Wel gedesoriënteerd, en terecht. Wij zijn allemaal sukkels en helden tegelijk: de kleine epiek van alledag in het werk van Wierenga.


Wees van harte welkom!

Wanneer
9 juni t/m 19 juni
,


Meet&Greet
Zondag 12 juni 15.00 uur
Met een openingswoord van Kie Ellens.

Gert Sennema en Bennie Timmer

Gert Sennema met hout sculptuur ‘Lokvogels’ en Bennie Timmer met olieverfschilderij Colarfield#31

Droom Duo 2/7 een solo tentoonstelling van de kunstenaars  Bennie Timmer en Gert Sennema. En de dialoog tussen de kunstenaars en de verschillende kunstwerken.

Eeuwenoude bomen en klei uit de grond als bron voor een kunstwerk,
je voelt de oerkracht bij de sculpturen van Gert Sennema.

Glinsteringen en vibraties van de natuur
in olieverf schilderijen en tekeningen van Bennie Timmer.

Ervaar voor even deze dialoog van betovering in een onttoverde wereld.

Wanneer
26 mei t/m 5 juni
,


Meet&Greet
Zondag 29 mei 15.00 uur: Muzikale opening met eigen tekst en muziek van Gert en Bennie.

Betty van der Kamp en Marijke Pieters

Olieverfschilderij ‘Bitter Sweet’ van Marijke Pieters en suikerwerk ‘Roze wolk’ van Betty van der Kamp

Droom Duo 1/7, een solo tentoonstelling van Betty van der Kamp en Marijke Pieters. En de dialoog tussen de kunstenaars en de verschillende kunstwerken.

‘Is het schizofreen om in deze tijden vol van dreiging en oorlogswaanzin met kunst bezig te zijn?

Ja, het voelt als een onvoorstelbare luxe en niet heel zinvol om je nu druk te maken over een expositie. We hebben wel wat beters te doen……

Maar het is ook heel zinvol om met immateriële zaken bezig te zijn en ons inleving- en voorstellingsvermogen te blijven prikkelen zodat we open blijven staan voor al het kwetsbare en waardevolle wat we dreigen te verliezen.

En daarom van harte welkom op onze tentoonstelling van het kwetsbare, dat de beeldende kunst vermag te zijn’.

Tekst: Betty van der Kamp en Marijke Pieters

8 mei t/m 22 juni


8 mei 15.00 uur
Feestelijk opening door Age Hartsuiker.